Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
426   Datum:   18.9.2019
Otázka:Novela Zákona o DPH platná od 1. 4. 2019 - nastavení v programu Maloobchod z MRP Vizuálního účetního systému.
 Odpověď:

Novela Zákona o DPH platná od 1. 4. 2019 mění způsob výpočtu daňového dokladu - zrušení koeficientu, změna zaokrouhlování a rozpuštění zaokrouhlovacího rozdílu. Pro správný výpočet daňových dokladů doporučujeme nainstalovat aktuální verzi programu Maloobchod a zkontrolovat zaokrouhlování v programu - viz níže.

Nové znění § 37 Výpočet daně u dodání zboží a poskytnutí služby:
Daň se vypočte jako

 1. součin základu daně a sazby daně, nebo
 2. rozdíl mezi
  1. částkou odpovídající výši úplaty za zdanitelné plnění, která je včetně daně, nebo výši částky stanovené podle § 36 odst. 6, která je včetně daně bez zahrnutí částky vzniklé zaokrouhlením celkové úplaty při platbě v hotovosti, a
  2. částkou, která se vypočítá jako podíl částky podle bodu 1 a koeficientu 1,21 v případě základní sazby daně, 1,15 v případě první snížené sazby daně nebo 1,10 v případě druhé snížené sazby daně.

Novela zákona povoluje přechodné období - Část třetí, Čl. VI, bod 3:
Při výpočtu daně u dodání zboží a poskytnutí služby lze po dobu 6 kalendářních měsíců ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona postupovat podle ustanovení § 37 zákona č. 235/2004 Sb., ve znění účinném přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona.

Pokud jste plátci DPH, pak si zkontrolujte:

 • Zda máte nainstalován program Maloobchod ve verzi 8.30.290 nebo vyšší
 • V Nastavení na záložce Účetnictví zkontrolujte nastavení položek:
  • Zaokrouhlení celk. daňového základu na: 0,01
  • Zaokrouhlení celkového DPH na: 0,01 Přirozeně
  • Zaokrouhlení celkové ceny: 1,0 Přirozeně
   pozn.: Nastavení zaokrouhlení celkové ceny je platné pro platby v hotovosti, neplatí pro platby kartou, které jsou automaticky zaokrouhleny na haléře.
  • Zaokrouhlovací rozdíl rozpustit do: Mimo DPH

  • nastavení zaokrouhlování
* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2020 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku