Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
101   Datum:   23.6.2021
Otázka:Máme účetnictví pro DOS a chceme vizuální. Je možnost importu dat ve vizuálním systému z univerzálního?
 Odpověď:

Tato možnost ve vizuálním systému je a naleznete ji pod volbou Údržba dat - Údržba - Převod dat - Převod dat z MS-DOS verze. Má ovšem svá úskalí (hned vysvětlím), pro která ji doporučujeme provádět nejlépe na začátku účetního roku, kdy je dat po ročním převodu nejméně.

 1. Vizuální systém není pokračováním univerzálního, ale jde o jiný systém s odlišnou strukturou dat a obsluhy. Neočekávejte tedy převod dat 1:1.
 2. Lze převádět pouze živá data, nikoli data zálohovaná. Vizuální systém tedy musí mít přímý přístup k datům systému univerzálního.
 3. U multiverze je nutné převádět každou firmu samostatně poté co si pro ni založíte ve vizuálním systému novou firmu.
 4. Po převodu zkontrolujte zda vzájemně odpovídají výsledky typických výstupů (výkazy, přiznání k DPH a pod). Pokud ne, hledejte příčiny (viz dále).
 5. Všechny databáze univerzálního systému musejí mít aktuální strukturu. Poněvadž však univerzální systém strukturu databází aktualizuje teprve před prvním použitím, může se stát, že některé nepoužívané databáze nemají v tu chvíli aktuální strukturu a převod se na nich zastaví. Toto úskalí řeší volba [W] v definici roků/firem u multiverze, která všechny databáze aktualizuje a připraví pro převod. V základní verzi tato volba není, je třeba postupovat tak, že každou agendu (minimálně tu, na které se převod zastavil) otevřeme, přidáme zápis (mezerník) a opustíme (Esc). Příprava pro převod do vizuálního systému data nikterak nezmění.
 6. Vazby dat jsou ve vizuální verzi přísnější a komplexnější. Pokud se při převodu narazí na neexistující vazbu (nejčastěji mezi knihou daňových dokladů - KDD a deníkem - PD nebo UD) program vypíše upozornění do protokolu. Zjištěné nesrovnalosti (nejedná se nutně o chyby) podle vlastního uvážení můžete opravit v univerzální verzi a převod spustit znovu.
 7. Daňovým skupinám v univerzální verzi (které jsou volitelné) odpovídají Typy DPH ve vizuální verzi (tam jsou pevné). Mějte dopředu připraveno přidělení typů DPH používaným daňovým skupinám. Pokud není možné rozhodnout o přidělení typu DPH, pak program přidělí standardně jeden typ DPH pro uskutečněné zdanitelné plnění '41' a jeden typ pro přijaté zdanitelné plnění '71'. Je na uživateli, aby pak typy DPH opravil podle požadavků v konkrétních dokladech.
  Příklad definice převodu daňových skupin na typy DPH:


  Další informace hledejte v otázce 352.

 8. Převádět do vizuálního systému lze až od verze 2.74W (univerzálního systému).
* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2020 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku