Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
445   Datum:   11.8.2021
Otázka:Jak nastavit modul Pošta MRP K/S pro práci s přepravcem Zásilkovna/Packeta?
 Odpověď:
Přepravce Zásilkovna(CZ)/Packeta(SK) je implementován ve variantě dodání do výdejního místa.

Od verze programu MRP K/S 6.25.001 je přidána varianta Doručení na adresu(CZ a SK). Tato varianta (doručení na adresu) se vybere zvolením čísla výdejního místa:

 • 106 (CZ doručení na adresu)
 • 131 (SK doručení na adresu)
Jiné číslo výdejní místa znamená dodání do výdejní místa Zásilkovny.

Před používáním je třeba přidat typ zásilky pro Zásilkovnu:

 • Nastavení->Pomocné knihy->Pošta->Zásilky->Typy zásilek->přidat
 • Přepravce = Zásilkovna, Typ podacího čísla = numerické
a eventuálně v nastavení vyplnit přístupové údaje (Označení e-shopu, Heslo API, Klíč API). Od verze 6.26.003 lze zadat 2 sady údajů (2 účty), například pro přístup ke 2 různým "účtům" Zásilkovny nebo pro jeden účet a 2 různé odesílatele (viz dále).
Která sada se použije program zjistí podle přítomnosti řetězce "#2" v popisu typu zásilky (např. "Zásilka" -> sada (účet) 1, "Zásilka #2" -> sada (účet) 2).

Přidání zásilky:

 • Ruční přidání v Odeslané poště:
  V zásilkách se číslo výdejního místa zapisuje do pole Číslo výdej. místa: a číslo objednávky do pole Spisová značka. Podací číslo (trasovací) je generováno po exportu do Zásilkovny.
 • "Automatizovaný" přenos z modulu Fakturace:
  Číslo výdejního místa se přenáší z textu v poznámce faktury. Text je ve formátu <PointID>číslo</PointID>.
  Číslo objednávky se přenáší z pole faktury Původní číslo objednávky (záleží na nastavení přepínače Nastavení->Pomocné knihy->Pošta->Zásilky->Přepravci nastavení->Zásilkovna).
  Udaná cena se odvozuje od částky faktury zaokrouhlená nahoru na tisíce (CZK) nebo sta (EUR).

Elektronické podání:

 • Odeslaná pošta->Funkce->Eletronické podání, Export pro = Zásilkovna:

 • "Poloautomatické" podání zásilek:
  Zvolí se výběrem volby CSV (WEB) v druhu výběru.
  Zde se vyexportuje CSV soubor, který se načte v klientské sekci na webu Zásilkovny. V klientské sekci webu je také možné stáhnou CSV soubor s přiřazenými podacími čísly (trasovacími čísly). Tento soubor se potom naimportuje v MRP K/S (Odeslaná pošta-funkce-Import CSV od Zásilkovna CZ).
  POZOR Aby toto bylo možné, je nutné aby maximální počet znaků čísla objednávky byl 14.
 • Podání zásilek přes API rozhraní: DOPLŇKOVÝ MODUL*
  Zvolí se výběrem volby API propojení (PM) v druhu výběru.
  Zásilka je automaticky nahrána do Zásilkovny a zároveň se jí vyplní podací číslo bez nutnosti zásahu uživatele.
  Pro korektní funkci je třeba mít v nastavení vyplněné údaje Označení e-shopu, Heslo API. Označení e-shopu -> zobrazuje se na distribučním štítku v části Odesílatel. Také podle něho Zásilkovna přiřazuje odesílatele.

 • Přes API rozhraní během přenosu z modulu Fakturace: DOPLŇKOVÝ MODUL*
  Pro zapnutí tohoto chování je třeba nastavit přepínač Při exportu z faktur načítat podací číslo přes API (Nastavení->Pomocné knihy->Pošta->Zásilky->Přepravci nastavení->Zásilkovna).

Tisk štítku:

 • Tisk automaticky generovaných štítku z klientské sekce Zásilkovny
  V podaných zásilkách se označí požadované zásilky a v seznamu Hromadné akce se vybere požadovaný formát. Zásilkovna vygeneruje PDFko, které se tiskne na štítkový arch.
 • Tisk štítku z programu: (Pouze v CZ verzi a pro dodání do výdejního místa!)
  V Odeslaných zásilkách se zvolí zásilky, pro které se tiskne štítek. V okně Výstupy se vybere Výstupní sestava 12 Štítky a tisková předloha Štítky pro Zásilkovnu
  Pro korektní tisk štítků je třeba mít v nastavení vyplněný údaj Klíč API

 • Přes API rozhraní během přenosu z modulu Fakturace: DOPLŇKOVÝ MODUL*
  Pro zapnutí tohoto chování je třeba nastavit přepínač Vytiskni štítek přes API (Nastavení->Pomocné knihy->Pošta->Zásilky->Přepravci nastavení->Zásilkovna).
  Je stažen pdf soubor se štítkem, který je otevřen v asociovaném programu (program, kterým se v systému zobrazují pdf soubory). Pdf soubor se štítkem je též uložen do lokální složky MRP K/S, do které se dá dostat tlačíkem Zasilkovna štítky (v nastavení přeprace Zásilkovny)

POZNÁMKA: Heslo API a Klíč API naleznete v klientské sekci Zásilkovny v části Klietnská podpora.

*Není součástí kompletu ani modulových sestav. Je nutné si je doobjednat zvlášť.

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku