Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
452   Datum:   9.2.2021
Otázka:Jak na recyklační příspěvky od roku 2021 v MRP Vizuálním účetním systému?
 Odpověď:
Počínaje rokem 2021 došlo ke změnám terminologie (pojem recyklační poplatek byl nahrazen pojmem příspěvek na recyklaci) a umístění na dokladech (uvádět se smí pouze s položkami dokladů, nikoli sumárně za doklad).

MRP Vizuální účetní systém poskytuje tři možnosti realizace příspěvků na recyklaci:

 1. Cena ve skladové kartě je uvedena včetně recyklačního příspěvku s použitím jednoduché karty (doporučený způsob, vhodný pro prodej koncovým zákazníkům)
  • Nadefinujte si skladovou kartu konkrétního zboží např. Lampička, cena bez DPH 650,- Kč, typ karty Jednoduchá. Na záložce Nastavení karty je třeba zadat výši recyklačního příspěvku (resp. vybrat z číselníku).
  • Zboží přijímáte na sklad a vydáváte ze skladu běžným postupem, jelikož příspěvek na recyklaci je již obsažen v ceně zboží.
  • TISK
   Ve výstupních sestavách je třeba tisknout předlohami s recyklačním příspěvkem v názvu tj.:
   Výdejka - předloha např. 011, 012, 013, 015, 019
   Faktura - předloha např. 028, 029, 030
  • Karta obsahující zboží s rozdílnými recyklačními příspěvky. (Např. pokud jsou na skladě ještě zásoby zboží s jiným recyklačním příspěvkem, než aktuálním).
   Při příjmu zboží přes tlačítko Výrobní čísla můžete zvolit hodnoty recyklačního příspěvku s příslušejícím počtem kusů.
   Při výdeji zboží si po stisknutí tlačítka Výrobní čísla můžete nadefinovat kolik kusů z celkového vydaného počtu je s jakým recyklačním příspěvkem.

 2. Cena v skladové kartě je uvedena včetně recyklačního příspěvku s použitím zřetězené karty
  • Nadefinujte si skladovou kartu recyklačního příspěvku, cena 4,30 Kč, typ karty Jednoduchá. Karta recyklačního příspěvku nesmí ovlivňovat celkovou hodnotu skladu,
   Skladová cena takové karty je nulová, Příjem na kartu se provádí vždy v nulové ceně.
  • Nadefinujte si skladovou kartu konkrétního zboží např. Lampička, cena bez DPH 650,- Kč, typ karty Zřetězená. Na záložce Multikarta k ní připojte kartu recyklačního příspěvku - účetní položka NE (tzn. recyklační příspěvek nebude navyšovat cenu zboží, resp. výdejky, jelikož je již obsažen v ceně zboží), Zápis pol. zřetězené karty vyberte Převzít vše.

   PŘÍJEM
   Přidejte příjemku - pro příjem jednotlivého zboží (např. Lampička) a zvlášť pro kartu Recyklační příspěvek s nulovou cenou, přičemž počet MJ zadejte stejný jako počet MJ přijímaného zboží (např. 10 lampiček => 10 recyklačních příspěvků).

   VÝDEJ
   Přidejte výdejku - pro výdej zboží, např. Lampičky, po stisknutí šipky směrem dolů se do výdejky automaticky doplní i recyklační příspěvek.

   TISK
   Jelikož recyklační příspěvěk figuruje jako položka dokladu, je třeba pro tisk vybírat předlohy bez recyklačního příspěvku v názvu.

 3. Cena ve skladové kartě je uvedena bez recyklačního příspěvku, recyklační příspěvek je uveden zvlášť s použitím zřetězené karty
  • Nadefinujte si skladovou kartu recyklačního příspěvku, cena 4,30 Kč, typ karty Jednoduchá. Karta recyklačního příspěvku
   ovlivňuje celkovou hodnotu skladu,
   Příjem na kartu se provádí vždy s cenou recyklačního příspěvku,
   ! Cena skladové karty se neprůměruje. Při změně recyklačního příspěvku se zakládá nová skladová karta.
  • Nadefinujte si skladovou kartu konkrétního zboží např. Lampička, cena bez DPH 645,70 Kč, typ karty Zřetězená. Na záložce Multikarta k ní připojte kartu recyklačního příspěvku - účetní položka ANO (tzn. recyklační příspěvek bude navyšovat cenu zboží, resp. výdejky, protože není obsažen v ceně zboží), Zápis pol. zřetězené karty vyberte Převzít vše.

   PŘÍJEM
   Přidejte příjemku - pro příjem jednotlivého zboží (např. Lampička) a zvlášť pro kartu Recyklační příspěvek s hodnotou recyklačního příspěvku zadanou do kolonky Cena MJ, přičemž počet MJ zadejte stejný jako počet MJ přijímaného zboží (např. 10 lampiček => 10 recyklačních příspěvků).

   VÝDEJ
   Přidejte výdejku - pro výdej zboží, např. Lampičky, po stisknutí šipky směrem dolů se do výdejky automaticky doplní i recyklační příspěvek.

   TISK
   Jelikož recyklační příspěvěk figuruje jako položka dokladu, je třeba pro tisk vybírat předlohy bez recyklačního příspěvku v názvu.

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku