Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
454   Datum:   13.4.2021
Otázka:Jak na recyklační příspěvky od roku 2021 v MRP K/S?
 Odpověď:
Počínaje rokem 2021 došlo ke změnám terminologie (pojem recyklační poplatek byl nahrazen pojmem příspěvek na recyklaci) a umístění na dokladech (uvádět se smí pouze s položkami dokladů, nikoli sumárně za doklad).

MRP K/S poskytuje dvě možnosti realizace příspěvků na recyklaci:

 1. Cena ve skladové kartě je uvedena včetně recyklačního příspěvku s použitím jednoduché karty (doporučený způsob, vhodný pro prodej koncovým zákazníkům)
  • Nadefinujte si skladovou kartu konkrétního zboží např. Lampička, cena bez DPH 650,- Kč. Na záložce Nastavení karty je třeba zadat výši recyklačního příspěvku pomocí číselníku, do kterého se uvádí doba platnosti příspěvku a příspěvek za měrnou jednotku nebo kilogram prodávaného zboží.
  • Zboží přijímáte na sklad a vydáváte ze skladu běžným postupem, jelikož příspěvek na recyklaci je již obsažen v ceně zboží.
  • TISK
   Ve výstupních sestavách je třeba tisknout předlohami s recyklačním příspěvkem v názvu tj.:
   Výdejka - předloha např. 19
   Faktura - předloha např. 21

 2. Cena ve skladové kartě je uvedena bez recyklačního příspěvku, recyklační příspěvek je uveden zvlášť s použitím navazující/zřetězené karty
  • Nadefinujte si skladovou kartu recyklačního příspěvku, cena 4,30 Kč.
   Na záložce Nastavení zatrhněte
   • Zákaz slevy na kartě. To znamená, že uplatňované slevy se nebudou promítat do této karty.
   • Pokud je zakázán výdej do mínusu, zatrhněte Povolit stav do mínusu.
   U této skladové karty se nepředpokládá příjem na sklad a skladová cena bude nulová. Tím pádem tato karta recyklačního příspěvku
   • Neovlivňuje celkovou hodnotu skladu
   • Příjem na kartu se obvykle neprovádí a když tak vždy s nulovou nákupní cenou
   Pokud je přece jenom tato skladová karta obsažena v příjmovém dokladu, pak
   • ovlivňuje celkovou hodnotu skladu,
   • příjem na kartu se provádí vždy s cenou recyklačního příspěvku,
   • ! Cena skladové karty se neprůměruje. Při změně recyklačního příspěvku se zakládá nová skladová karta.
  • Nadefinujte si skladovou kartu konkrétního zboží např. Lampička, cena bez DPH 645,70 Kč. Na záložce Navazující karty k ní připojte kartu recyklačního příspěvku - účetní položka ANO (tzn. recyklační příspěvek bude navyšovat celkovou částku výdejky, protože není obsažen v ceně zboží), Akce vyberte Přidat pouze pro výdej.
   Pokud je recyklační příspěvek stanoven na jednu měrnou jednotku, pak Počet MJ bude roven jedné.
   Pro přepočet příspěvku na váhu je možno použít sloupec Počet MJ, který vlastně udává koeficient k počtu měrných jednotek hlavní karty. Skladová karta s tímto příspěvkem je přiřazena ke zboží, kde jedna měrná jednotka váží 456g. Do předpisu pro navazující kartu zboží se uvede u navázané příspěvkové karty do kolonky Počet MJ údaj 0,456 (jedna měrná jednotka zboží převezme 0,456 měrných jednotek poplatku).

   PŘÍJEM
   Přidejte příjemku
   • Pro příjem jednotlivého zboží (např. Lampička) a akcí navázané/zřetězené karty Přidat pouze pro výdej se karta s recyklačním příspěvkem nepoužije.
   • V jiných případech pro příjem jednotlivého zboží (např. Lampička) a zvlášť pro kartu Recyklační příspěvek s hodnotou recyklačního příspěvku zadanou do kolonky Cena MJ, přičemž počet MJ zadejte stejný jako počet MJ přijímaného zboží (např. 10 lampiček => 10 recyklačních příspěvků)

   VÝDEJ
   Přidejte výdejku - pro výdej zboží, např. Lampičky, po stisknutí šipky směrem dolů se do výdejky automaticky doplní i recyklační příspěvek.

   TISK
   Jelikož recyklační příspěvěk figuruje jako položka dokladu, je třeba pro tisk vybírat předlohy bez recyklačního příspěvku v názvu.
* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku