Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
455   Datum:   7.5.2021
Otázka:Import faktur vydaných ve formátu Money S3
 Odpověď:

Nastavení importního profilu - přepočet celkových částek
Bohužel některé systémy neumí či snad nechtějí uvádět v XML souboru celkové hodnoty dokladu. Uvedou pouze částky v řádcích (položkách) faktury a očekávají, že si celkové hodnoty vypočítá systém, do kterého se provádí import. Tento postup považujeme za nešťastný. Výpočet celkových částek dokladu (celkových základů a dph v jednotlivých sazbách, částky zaokrouhlení, výpočet celkových částek cizoměnových dokladů atd.) je velmi složitý úkon, pro který je třeba znát řadu nastavení např. způsob zaokrouhlení celkové částky, zaokrouhlení dph, počet desetinných míst jednotkových cen, způsob rozpuštění zaokrouhlovacího rozdílu atd. . I přes naše podněty a žádosti např. některé e-shopy i nadále celkové částky do XML souboru neuvadí.

MRP-K/S umožňuje výpočet/přepočet celkových částek dokladu na závěr, po provedení importu. Přepínačem v profilu Po naimportování přepočítat celkové částky dokladu je tak možné teoreticky překlenout výše zmíněný problém. Po zapnutí přepínače je třeba ještě nastavit způsoby výpočtu - tlačítko Zadat parametry. Přepínač zapněte pouze v případě zjištění, že importní XML soubor celkové částky neobsahuje - tedy pokud po provedení testovacího importu do MRP-K/S jsou celkové částky prázdné (nulové).
Upozornění!: nelze garantovat 100procentní přesnost výpočtu - tedy absolutní shodu takto vypočtených částek s částkami v systému, který export xml provedl.


* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku