Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
459   Datum:   7.10.2021
Otázka:Režim OSS (One Stop Shop) - zadání dokladu a výpočet výkazu
 Odpověď:

Do výpočtu výkazu OSS - Režim EU jsou zahrnovány doklady ze 4 agend - Faktury vydané, Ostatní pohledávky, Příjmové pokladní doklady z modulu Pokladna , Výnosové interní doklady z modulu Interní doklady .

K tomu, aby se doklady vystavené v těchto modulech objevily ve výkazu OSS je třeba splnit tyto podmínky:

  1. DPH režim - nastaven Režim OSS a vyplněný kód státu v EU.
  2. Datum daňové povinnosti na dokladu musí odpovídat období, za které je výkaz odevzdáván.
  3. Typ DPH nerozhoduje, může být libovolný mimo typů 19 a 39.
  4. Jednotlivé položky (řádky) dokladu, které mají být zahrnuty do výkazu, musí mít:
    • Sazbu DPH některou z platných základních nebo snížených sazeb pro daný stát
    • Ve sloupci TYP uveden typ, který má v Číselníku typů položek ve sloupci Souhrnné hlášení/OSS výkaz uvedeno Zboží nebo Služba. Upozornění: pokud má typ položky nastaveno v číselníku Nesledovat(pro SH) nebo pokud Typ položky v řádku dokladu není vůbec uveden, automaticky je řádek považován za Zboží
Do výpočtu se nezahrnují:
  1. Předfaktury
  2. Interní doklady a pokladní doklady s vyplněnou položkou Zdroj/doklad (úhrady faktur, pohledávek, závazků)

Měna dokladu - výkaz se vypočítává v EUR. Pokud je měna dokladu jiná než EUR, je nutné v okně DPH výkaz OSS uvést kurz pro tuto měnu dle kurzového lístku ECB ke konci období. (Kurz v dokladu pro přepočet jiné měny na EUR již není povinný, při výpočtu výkazu se k němu nepřihlíží a není nutné jej uvádět)

Ukázka zaevidované faktury vydané:Výpočet výkazu - zadání kurzu:Výpočet výkazu - detail výpočtu:
* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku