Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
460   Datum:   2.11.2021
Otázka:Režim OSS (MRP-Vizuální účetní systém)
 Odpověď:

Podmínky zadávání faktur vystavených v režimu OSS

 • Je třeba v Nastavení -> Program zaškrtnout volbu Plátce DPH - režim OSS/MOSS.
 • Přidáním faktury program nabídne možnost výběru / označení režimu DPH: doklad v režimu OSS.
 • Ve stejném okně vyberete členský stát EU.
 • Dále je nutné nastavit pro zvolený režim OSS samostatnou číselnou řadu (v samotné faktuře budete vidět v jakém režimu pracujete např. režim DPH: OSS / příslušný stát).
 • Důležité! Odběratel faktury musí být v adresáři označený jako fyzická osoba.
 • Seznam faktur pro posouzení registrace k režimu OSS je možné vidět v sestavě:
  Faktury vydané -> Výstupy -> Seznam faktur -> 031 Seznam faktur (pro posouzení režimu OSS).

Výkaz OSS

 • V agendě DPH přidáte výkaz klávesou Insert a následně z rozbalovacího seznamu vyberete Typ výkazu: výkaz OSS / MOSS.

Přímo ve výkazu

 • Načtete data přes tlačítko Načíst data - do výkazu vstupují faktury podle data Daňové povinnosti.

Elektronické podání

 • Volba Export XML vyexportujte data v XML formátu.

Opis výkazu

 • DPH -> Výstupy -> Výkaz OSS/MOSS -> 001 OSS 2021-Seznam dokladů
* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku