Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
464   Datum:   2.5.2022
Otázka:Jak nastavit strukturu TXT souboru pro import docházky?
 Odpověď:
Definice struktury věty docházky

Z následujících písmen vytvořte masku, která popisuje strukturu dat exportovaných Vaším systémem pro sledování docházky:

O Osobní číslo (shodné s osobním číslem v personalistice).
D Den (pouze pro import denní docházky).
M Měsíc (je-li uveden, kontroluje se, zda záznam patří do aktuálního období).
R Rok (jako M).
K Kód docházkové položky (kód docházky používaný v docházkovém systému).
H Hodin položky (import součtů, denní docházka jen pokud není uvedena LL:ll).
d
Dnů položky. Při importu denní docházky, není-li uvedena LL:ll ani H.
Při importu součtů využijte v případě, že docházkový systém neeviduje odděleně pracovní a kalendářní dny.
p Pracovní dny (jen u součtů, zároveň musí být uveden k).
k Kalendářní dny (jen u součtů, zároveň musí být uveden p).
Z Začátek - hodiny (jen u denní docházky, není-li zadán, doplní se 00:00 nebo začátek z personalistiky).
z Začátek - minuty (jako Z, musí být uvedeny společně).
L Délka - hodiny (jen u denní docházky, není-li zadán, dopočítá se z H nebo d).
l Délka - minuty (jako L, musí být uvedeny společně).

Návod:

  • Potřebné písmeno uveďte tolikrát, kolik má importovaný údaj znaků.
  • Jiná písmena nebo znaky jsou importem ignorovány.

Ukázkové soubory:

V prvním řádku každého souboru je uvedena příslušná struktura importní věty:

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku