Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
467   Datum:   11.5.2022
Otázka:Výchozí položky pro import docházky v systému MRP-K/S
 Odpověď:
6 Odpracováno (dnů)
7 Práce ve ztíženém prostředí (hod)
8 Odpracováno přesčas (hod)
9 Náhradní volno (hod)
10 Ostatní náhrady (dnů)
11 Dovolená vybraná (dnů)
12 Nemoc (dnů)
13 Ošetřování člena rodiny (dnů)
14 Neplacené volno (dnů)
15 Absence (dnů)
16 Mateřská dovolená s peněžitou pomocí v mateřství (dnů)
17 Mateřská dovolená bez peněžité pomoci v mateřství (dnů)
18 Vojenská základní služba (dnů)
19 Vojenské cvičení (dnů)
20 Civilní služba (dnů)
21 Placený svátek náhradou (dnů)
22 Placený svátek poměrnou částí v základní mzdě / platu (dnů)
23 Přestávka (hod)
24 Práce v noci (hod)
25 Práce v sobotu a neděli (hod)
26 Práce ve svátek (hod)
27 Rodičovská dovolená (dnů)
29 Doba před vstupem do zaměstnání (dnů)
30 Doba po skončení zaměstnání (dnů)
186 Odpracováno (hod)
187 Placený svátek náhradou (hod)
188 Placený svátek poměrnou částí v základní mzdě / platu (hod)
189 Ostatní náhrady (hod)
190 Absence (hod)
191 Absence (kal.dnů)
192 Neplacené volno (hod)
193 Neplacené volno (kal.dnů)
194 Nemoc (kal.dnů)
195 Ošetřování člena rodiny (kal.dnů)
196 Mateřská dovolená s peněžitou pomocí v mateřství (kal.dnů)
197 Mateřská dovolená bez peněžité pomoci v mateřství (kal.dnů)
198 Rodičovská dovolená (kal.dnů)
199 Vojenská základní služba (kal.dnů)
200 Vojenské cvičení (kal.dnů)
201 Civilní služba (kal.dnů)
202 Doba před vstupem do zaměstnání (kal.dnů)
203 Doba po skončení zaměstnání (kal.dnů)
204 Pracovní pohotovost (hod)
217 Dovolená proplacená (dnů)
218 Krácení nároku na dovolenou (dnů)
251 Překážky v práci na straně zaměstnavatele (dnů)
252 Překážky v práci na straně zaměstnavatele (hod)
308 Otcovská poporodní péče (dnů)
309 Otcovská poporodní péče (kal.dnů)
310 Dlouhodobé ošetřovné (dnů)
311 Dlouhodobé ošetřovné (kal.dnů)
313 Zdravotní volno - sick days (dnů)
324 Dovolená vybraná (hod)
325 Dovolená proplacená (hod)
326 Krácení nároku na dovolenou (hod)


Pozn.: Toto je výchozí stav číselníku položek dodávaných v systému MRP-K/S, který má uživatel možnost doplnit (např. o mzdové položky) či změnit.
* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku