Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
254   Datum:   8.12.2011
Otázka:Export/Import dat (Vizuální systém)
 Odpověď:

Dialog pro export a import dat otevřete volbou: Údržba dat » Export/Import dat.

Typ dat
 1. PHC
 2. import z DBF
 3. import z TXT
 4. export/import XML
 5. Maloobchod/Restaurace
 6. E-shop
 7. EURO pokladna
 8. CRLX pokladna

1. PHC - Interní výměnný formát

Slouží pro export/import mezi MRP aplikacemi, který je možné použít například:

 • při přenosu některých agend do nově vytvořené firmy
 • na synchronizaci údajů mezi vzdálenými provozy
 • E/I skladových karet + možnost naimportovat prodejní ceny z exportovaného souboru
 • při importu faktur (vydaných nebo přijatých) je možnost volby (v Nastavení):
 1. import faktur bez úhrad - import ještě nenaimportovaných faktur bez úhrad
 2. import faktur s úhradami - import ještě nenaimportovaných faktur s úhradami + chybějící úhrady k existujícím fakturám
 3. reimport faktur s úhradami - import neexistujících faktur s úhradami + přepsání existujících faktur z importovaného souboru

2. import z DBF (import z externích zdrojů)

 • Jde o možnost importu z externích zdrojů ve formátu DBF, která umožňuje do programu naimportovat např. faktury vytvořené jiným programem.
 • Z DBF souborů je možné hromadně importovat data do agend: Adresy, Faktury vydané, Faktury přijaté, Účetní deník (jen pro Účetnictví).
 • K úspešnému používání importu musí být splněny podmínky:
  1. Importované soubory musí být uloženy do složky Prenos. Její umístění na disku závisí na instalaci programu (např. C:\MrpWin\Danova evidence\Prenos).
  2. Soubory musí mít předepsaný název a předepsanou strukturu. Soubory ke stažení: Popis struktury a Testovací soubory.

3. import z TXT (import z externích zdrojů)

 • Jde o možnost importu z externích zdrojů ve formátu TXT, která umožňuje do programu naimportovat např. faktury vytvořené jiným programem.
 • Z TXT souborů je možné hromadně importovat data do agend: Adresy, Faktury vydané a Faktury přijaté.
 • K úspešnému používání importu musí být splněny podmínky:
  1. Importované soubory musí být uloženy do složky Prenos. Její umístění na disku závisí na instalaci programu (např. C:\MrpWin\Ucetnictvi\Prenos).
  2. Soubory musí mít předepsaný název a předepsanou strukturu (popis struktury).

4. export/import XML

 • Primárně slouží tato volba k přenosu dat mezi MRP Vizuálním systémem a systémem MRP K/S. Umožňuje ale do programu naimportovat např. faktury vytvořené jiným programem.
 • Z XML souborů je možné hromadně importovat data do agend: Adresy, Faktury vydané a Faktury přijaté.
 • Volba neslouží k přenosu celé databáze adres, naimportují se pouze adresy použité v importovaných fakturách.
 • Není třeba soubory pro import um´ísťovat do složky Prenos (jako u DBF a TXT formátu), program umožní složku se soubory pro import nalistovat.

5. Maloobchod/Restaurace

 • Jde o export údajů (skladových karet) do programu MRP Maloobchod (OFF LINE režim) a import prodeje realizovaného v maloobchodu do skladového výdeje.

6. E-Shop

 • Jde o export skladových karet pro MRP Internetový obchod a import přijatých objednávek z Internetového obchodu.
 • K úspešnému používání exportu a importu jiným než MRP Internetovým obchodem musí být splněny podmínky:
  1. Exportované a importované soubory musí být uloženy do složky Prenos. Její umístění na disku závisí na instalaci programu (např. C:\MrpWin\Danova evidence\Prenos).
  2. Soubory musí mít předepsaný název a předepsanou strukturu.

7. EURO pokladna

 • Jde o export údajů do pokladen typu EURO POS a import prodeje realizovaného těmito pokladnami do skladového výdeje.
 • Funkčnost této volby je podmíněna verzí programu s podporou EURO pokladen a instalací příslušného modulu.

8. CRLX pokladna

 • Jde o export údajů do pokladen typu MRP - CRLX.
 • Funkčnost této volby je podmíněna verzí programu s podporou CRLX pokladen a instalací příslušného modulu.

Převod dat z tabulek jiných účetních systémů

Dialog pro převod dat otevřete volbou: Údržba dat » Převod dat » Převod tabulek.

 • Touto volbou se otevře průvodce pro spárování datových polí obou tabulek.
 • Převod je možný pouze pro adresy a skladové karty.
* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku