Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
332   Datum:   24.1.2011
Otázka:Číselník typů dph od 01.01.2011, Přiznání k DPH vzor č. 17
 Odpověď:
V tomto dokumentu je uveden výčet typů dph tak, jak je program sumarizuje do konkrétních řádků daňového přiznání. Seznam typů dph platných od 01.01.2011 je možné stáhnout ve formátu pdf zde, případně vytisknout přímo z programu.

Aktualizace pro výkaz vzor č.17 platný od 01.01.2012: do řádku 25 se přenáší z typu dph 56 hodnota celého základu (tzn. základ snížená + základ základní+osvobozeno).

Doporučujeme důkladně prostudovat platnou legislativu (Zákon o DPH, Pokyny k vyplnění přiznání.., ...) a ve spolupráci s Vašimi daňovými poradci vyhodnotit zařazení Vašich uskutečňovaných i přijatých plnění do příslušných řádků nového daňového přiznání. Na základě tohoto rozboru pak při běžné práci při zadávání dokladů správně volit odpovídající typy dph. Vzhledem ke změnám ve formuláři vzor č.17 v porovnání se starým formulářem vzor č.16 doporučujeme před odevzdáním vyplněného daňového přiznání finančnímu úřadu pečlivou kontrolu správnosti vyplnění.

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2020 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku