Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
335   Datum:   4.5.2011
Otázka:Režim přenesení daňové povinnosti §92a zákona o DPH - výpis z evidence
 Odpověď:
Novela zákona o DPH s účinností k 01.04.2011 zavádí v §92a režim přenesení daňové povinnosti. V této souvislosti je odběrateli i dodavateli uložena povinnost vést evidence pro daňové účely (dále jen DPHEVD). Výpis z předmětné evidence podává plátce ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

V programu MRP-K/S lze DPHEVD nalézt v modulu Účetní deník (resp. Evidence příjmů a výdajů v Daňové evidenci) - DPH - 07-DPH Evidence pro daňové účely. Do výkazů jsou zařazovány doklady z agend Faktury vydané a Příjmové pokladní doklady (z modulu Pokladna) pro výkaz Dodavatele a z agend Faktury přijaté a Výdajové pokladní doklady (z modulu Pokladna) pro výkaz Odběratele.

Pro zařazení dokladů vystavených v těchto modulech do DPHEVD je třeba splnit tyto podmínky:

 1. Datum daňové povinnosti na dokladu musí odpovídat období, za které je DPHEVD odevzdáváno.
 2. Typ DPH musí být pro výkaz Odběratele 93 nebo 94, pro výkaz Dodavatele 56.
 3. Odběratel(resp. dodavatel) uvedený na dokladu musí mít v Adresáři správně vyplněno DIČ - musí začínat dvouznakovým kódem státu 'CZ' následovaným samotným DIČ-em. Např. CZ123456789. Do výkazu se zahrnují jen subjekty s českým DIČ.
 4. Jednotlivé položky (řádky) dokladu, které mají být zahrnuty do DPHEVD, musí mít:
  • Správně vyplněnou položku MJ. Ta je důležitá pro přepočet množství na "cílové" hmotnostní jednotky vyžadované výkazem (kilogramy a gramy). Program akceptuje v položkách dokladů tyto hmotnostní jednotky: mg (miligram), g (gram), kg (kilogram), t (tuna), kt (kilotuna). V případě zadání jiné měrné jednotky (jiné zkratky MJ) není možné přepočet provést. Prázdná (nezadaná) měrná jednotka je považována automaticky za cílovou jednotku a přepočet se provádí poměrem 1:1. U plnění dle §92e (stavební práce) měrná jednotka na dokladu nerozhoduje, do výkazu se totiž žádná neuvádí.
  • Vyplněny položky Počet MJ a Cena MJ. U plnění dle §92e (stavební práce) se Počet MJ do výkazu nepřenáší.
  • Ve sloupci TYP uveden takový typ, který má v Číselníku typů položek ve sloupci Režim přen.daň.pov. uveden správný kód předmětu plnění. Platné kódy předmětu plnění jsou od 01.01.2012 tyto: 1 pro plnění dle §92b, 2 pro plnění dle §92d, 4 pro plnění dle §92e, 5 pro plnění dle §92c.
Do výpočtu se nezahrnují:
 1. Předfaktury
 2. Pokladní doklady s vyplněnou položkou Zdroj/doklad (úhrady faktur, pohledávek, závazků)

Celková částka za uskutečněná plnění ve výkazu "dodavatele" by měla odpovídat v Přiznání k DPH hodnotě na řádku 25. Celková částka za přijatá plnění ve výkazu "odběratele" by měla odpovídat v Přiznání k DPH hodnotě na řádcích 10 a 11. Samozřejmě s přihlédnutím k drobným zaokrouhlovacím rozdílům, které plynou z rozdílné metodiky výpočtu (Přiznání k DPH sumarizace podle celkových částek dokladů, Evidence pro daňové účely sumarizace podle položek/řádků dokladů). Pokud jsou rozdíly mezi těmito výkazy zásadní, doporučujeme překontrolovat správnost zadání dokladů v daném období.Faktura vydaná


Zařazení faktury vydané do DPHEVD-Dodavatel
Faktura přijatá


Zařazení faktury přijaté do DPHEVD-Odběratel
* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2020 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku