Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
344   Datum:   17.2.2012
Otázka:Režim přenesení daňové povinnosti §92a zákona o DPH - výpis z evidence
 Odpověď:
Novela zákona o DPH s účinností k 01.04.2011 zavádí v §92a režim přenesení daňové povinnosti. V této souvislosti je odběrateli i dodavateli uložena povinnost vést evidence pro daňové účely (dále jen DPHEVD). Výpis z předmětné evidence podává plátce ve lhůtě pro podání daňového přiznání.

V programu lze DPHEVD nalézt v modulu Účetnictví a analýzy (resp. Evidence příjmů/výdajů) – Daň – Výpočet DPH – Přiznání k DPH – zde si mezerníkem přidáte výkaz Vzor Evid.-Odb.1 pro Přijaté faktury, nebo Evid.-Dod.1 pro Vydané faktury a ve výkazu spustíte Výpočet.

Pro zařazení FAKTUR VYDANÝCH do DPHEVD je třeba postupovat následovně:

  1. zvolit záhlaví faktury – to provedete v sekci Faktury vydané – zcela vpravo záložka Jiné – Parametry – a klávesou Enter přepnete Záhlaví faktury – Zahraniční, nebo Rozšířené


  2. Přidáte Fakturu vydanou a zde musíte pro zařazení do DPHEVD mít vyplněno DIČ začínající CZ a pro zařazení do správných řádků Přiznání k DPH zvolit Daňovou skupinu L (více o daňových skupinách ve Speciálních funkcích – Nové doplňky k verzi 7.8 a 7.71)


  3. Zásadní pro správné vystavení faktury v režimu přenesení daňové povinnosti je volba Typ faktury – zde mezerníkem zvolíte REVERSE CHARGE


  4. Dalším nezbytným krokem pro zařazení do DPHEVD je kolonka TYP, kterou najdete v položkách faktury vedle textu. Typ může být např. ST pro stavební a montážní práce a O pro odpady.


  5. Jestliže typ ST není v seznamu typů, je potřeba F2 vyvolat seznam a mezerníkem přidat nový. V nové firmě jsou typy již přednastaveny


  6. Zadáte částku a taky sazbu DPH – díky typu faktury Reverse charge nedojde ke zvýšení celkové ceny faktury.


Obdobně se postupuje u přijatých faktur s tím, že se v bodě 2. zadává daňová skupina s.

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2020 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku