Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
352   Datum:   26.4.2012
Otázka:Návrh daňových skupin pro přiznání k DPH vzor 17
 Odpověď:
Uskutečněná plnění
Z - Uskutečněná zdanitelná plnění s místem plnění v tuzemsku
Y - Dodání zboží do jiného členského státu
W - Dodání nového dopravního prostředku do členského státu osobě registrované
V - Dodání nového dopravního prostředku do členského státu osobě neregistrované
U - Vývoz zboží
T - Ostatní plnění osvobozená s nárokem na odpočet
S - Poskytnutí služeb s místem plnění mimo tuzemsko
R - Uskutečněná plnění nezapočítávaná do výpočtu koeficientu §76 odst.4
Q - Uskutečněná plnění osvobozená bez nároku na odpočet daně
P - Uskutečněná plnění osvobozená bez nároku na odpočet,nezapočítávaná do výpočtu koeficientu
O - Dodání zboží prostřední osobou §17
N - Vrácení daně §84
M - Zasílání zboží do jiného členského státu §18
L - Režim přenesení daňové povinnosti ­§92a-dodavatel
K - Oprava daně u pohledávek v insolvenčním řízení-věřitel
Přijatá plnění
a - Přijatá plnění tuzemsko - plný nárok na odpočet
b - Přijatá plnění tuzemsko - krácený odpočet
c - Pořízení zboží z jiného členského státu - plný odpočet
d - Pořízení zboží z jiného členského státu - krácený odpočet
e - Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě-plný odpočet
f - Přijetí služby od osoby registrované k dani v jiném členském státě-krác.odpočet
g - Dovoz zboží - plný nárok na odpočet
h - Dovoz zboží - krácený nárok na odpočet
i - Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce při jejich přijetí § 108-plný odpočet
j - Ostatní zdanitelná plnění, u kterých je povinen přiznat daň plátce při jejich přijetí § 108-krácený odpočet
k - Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných v jiném členském státě-plný odpočet
l - Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných v jiném členském státě-krácený odpočet
m - Pořízení nového dopravního prostředku od osob neregistrovaných v jiném členském státě-plný odpočet
n - Pořízení nového dopravního prostředku od osob registrovaných v jiném členském státě-krácený odpočet
o - Korekce odpočtů daně - plný nárok na odpočet
p - Korekce odpočtů daně - krácený nárok na odpočet
q - Pořízení zboží prostřední osobou §17
r - Zasílání zboží z jiného členského státu
s - Přenesení daňové povinnosti-odběratel-plný odpočet
t - Přenesení daňové povinnosti-odběratel-krácený odpočet
u - Dovoz zboží osvobozený podle §­71g
v - Oprava daně u pohledávek v insolvenčním řízení-dlužník

Přiznání vzor 17aDanskup - sloupec Skupiny ukazuje zařazení daňových skupin do přiznání
* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2020 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku