Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
394   Datum:   11.11.2016
Otázka:Nastavení EET v Restauraci MRP-Vizuálního účetního systému
 Odpověď:
Postup nastavení EET v programu Restaurace ve Vizuálním účetním systému
 1. V Nastavení - Pokladna - EET - Profily klikněte na tlačítko Přidat (nachází se v dolní části okna), zobrazí se okno Vytvoření profilu EET.
 2. V okně Vytvoření profilu EET nastavte:
  • Kód profilu - zadejte nějaké interní označení, např. 01
  • Název profilu - zadejte nějaký své označení, název...
  • DIČ poplatníka - zadejte svůj DIČ, musí být zadán přesně
  • Plátce DPH - vyplňte dle skutečnosti
  • DIČ pověř. osoby - toto políčko nevyplňujte
  • Id provozovny - zadejte Číslo provozovny, které máte uvedeno na daňovém portále
  • Běžný režim/Zjednodušený režim - vyberte, jaký máte přidělen
  • Zařízení - zadejte krátké označení zařízení (počítače/pokladny) - např. RE01, pokud máte více pokladen, každá musí mít jiné označení (např. RE02, RE03,...)
  • Doba odezvy - doporučujeme ponechat přednastavenou 10 sekund
  • Úhrady kartou (od verze 3.80.3 publikované 1.3.2018) - zadejte, zda posílat nebo neposílat údaje do EET, pokud byl celý paragon uhrazen platební kartou. Po změně této položky je třeba ukončit program a spustit jej znovu.
  • Heslo - zadejte heslo k Vašemu certifikátu
  • Heslo (ověření) - pro ověření opět zadejte heslo k Vašemu certifikátu
  • Klikněte na tlačítko Načíst certifikát a zadejte cestu k Vašemu certifikátu, který jste si před tím stáhli z webu Daňového portálu.
  • Klikněte na tlačítko Test - ověříte, zda funguje spojení na server EET a budete případně upozorněni na chyby.
  • Pokud test proběhl vpořádku, pak okno Vytvoření profilu EET potvrďte tlačítkem OK.
 3. V seznamu profilů se Vám zobrazil nově založený profil. Nyní na něj jednou klikněte a klikněte na tlačítko Převzít. Na dotaz Převzít EET profil jako výchozí? zvolte Ano.
 4. V Nastavení - Pokladna - Všeobecné ověřte, zda máte vybranou některou předvolených tiskových sestav. Poznáte je podle toho, že začínají číslem (např. 001, 002, ..., 023). Pokud používáte uživatelsky upravenou sestavu paragonu ze starších verzích, pak na tyto předlohy nebudou EET údaje vytištěny! Pro EET tedy použijte některou z předvolených tiskových sestav.
 5. V Nastavení - Identifikace firmy zkontrolujte zadané údaje.
 6. Nyní je již EET ve Vašem programu nastaveno a můžete prodávat. První vytištěný paragon si zkontrolujte, EET údaje najdete na paragonu v dolní části.

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně nastavení EET v programu, nás, prosím, kontaktujte.

Odeslané paragony si můžete zkontrolovat v žurnálu (Nastavení - Pokladna - EET - Žurnál). Detaily jednotlivých zpráv zobrazíme dvojklikem na danou zprávu. Žurnál obsahuje následující kategorie:

 • Bez chyby - úspěšně odeslané
 • Varování - server EET hlášení obdržel, ale vrátil varování (např. při špatně nastaveném čase v počítači).
 • Opravitelná chyba - v této kategorii najdete zprávy, které nemohly být odeslány, kvůli výpadku připojení k internetu. Pokud je to nastaveno, pak při dalším spuštění programu mohou být odeslány automaticky nebo Vás program k tomu vyzve - viz nastavení v Nastavení - Pokladna - EET - Nastavení
 • Vážná chyba - jak název této kategorie napovídá, obsahuje nejzávažnější chyby. Nutno zobrazit detail
* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku