Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
395   Datum:   24.11.2016
Otázka:Nastavení EET v Maloobchodu MRP-Vizuálního účetního systému
 Odpověď:
Postup nastavení EET v programu Maloobchod z Vizuálního účetního systému
 1. V agendě EET na záložce - Profily klikněte na tlačítko + (tlačítko se symbolem plus se nachází v dolní části okna), zobrazí se okno vytvoření profilu EET.
 2. V okně vytvoření profilu EET nastavte:
  • Kód profilu - zadejte nějaké interní označení, např. 01
  • Název profilu - zadejte libovolný název...
  • DIČ poplatníka - zadejte svůj DIČ, musí být zadán přesně
  • Plátce DPH - vyplňte dle skutečnosti
  • DIČ pověř. osoby - toto políčko nevyplňujte
  • Id provozovny - zadejte Číslo provozovny, které máte uvedeno na daňovém portále
  • Běžný režim/Zjednodušený režim - vyberte, jaký máte přidělen
  • Zařízení - zadejte krátké označení zařízení (počítače/pokladny) - např. M1, pokud máte více pokladen, každá musí mít jiné označení (např. M2, M3,...)
  • Doba odezvy - doporučujeme ponechat přednastavenou 10 sekund
  • Neposílat platby kartou - zvolte, pokud se nemají odesílat do EET paragony, které byly celé uhrazeny platební kartou.
  • Heslo - zadejte heslo k Vašemu certifikátu
  • Heslo (ověření) - pro ověření opět zadejte heslo k Vašemu certifikátu
  • Klikněte na tlačítko Načíst certifikát a zadejte cestu k Vašemu certifikátu, který jste si před tím stáhli z webu Daňového portálu.
   Upozornění: Certifikát v této cestě ponechejte, aby měl program Maloobchod k němu neustále přístup. Pokud byste soubor následně smazali, program by při spuštění zahlásil chybu "Soubor s certifikátem ... nebyl nalezen!" a došlo by k vypnutí EET.
  • Klikněte na tlačítko Test spojení s centrálou EET - ověříte, zda funguje spojení na server EET a budete případně upozorněni na chyby. Pokud se během testu vyskytne chyba připojení, zkontrolujte nastavení proxy v Nastavení na záložce Proxy.
  • Pokud test proběhl vpořádku, pak okno Vytvoření profilu EET potvrďte tlačítkem OK.
 3. V seznamu profilů se Vám zobrazil nově založený profil. Nyní na něj jednou klikněte a klikněte na tlačítko Převzít. Na dotaz Převzít EET profil jako výchozí? zvolte Ano.
 4. V Nastavení - Pokladna ověřte, zda máte vybranou některou z předvolených tiskových sestav. Poznáte je podle toho, že začínají číslem (např. 01, 02, ..., 21). Pokud používáte uživatelsky upravenou sestavu paragonu ze starších verzích, pak na tyto předlohy nebudou EET údaje vytištěny! Pro EET tedy použijte některou z předvolených tiskových sestav.
 5. V Nastavení - Identifikace firmy zkontrolujte zadané údaje.
 6. Nyní je již EET ve Vašem programu nastaveno a můžete prodávat. První vytištěný paragon si zkontrolujte, EET údaje najdete na paragonu v dolní části.

V případě jakýchkoliv nejasností ohledně nastavení EET v programu, nás, prosím, kontaktujte.

Odeslané paragony si můžete zkontrolovat v žurnálu (agenda EET - Žurnál). Detaily jednotlivých zpráv zobrazíme dvojklikem na danou zprávu. Žurnál obsahuje následující kategorie:

 • Bez chyby - úspěšně odeslané
 • Varování - server EET hlášení obdržel, ale vrátil varování (např. při špatně nastaveném čase v počítači).
 • Opravitelná chyba - v této kategorii najdete zprávy, které nemohly být odeslány, kvůli výpadku připojení k internetu. Při dalším spuštění programu je uživatel upozorněn na neodeslané zprávy a má možnost jednoduše (na jedno kliknutí) zprávy odeslat. Zprávy je také možné odeslat ručně (agenda EET - Žurnál - Opravitelná chyba - tlačítko Odeslat)
 • Vážná chyba - jak název této kategorie napovídá, obsahuje zprávy nichž nastaly nejzávažnější chyby.
* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku