Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
446   Datum:   16.11.2020
Otázka:Přechod na server Firebird 3.0
 Odpověď:

Firebird 3 umožňuje lepší využití výkonu moderních vícejádrových procesorů při současném připojení více uživatelů, poskytuje vyšší bezpečnost provozu šifrováním síťové komunikace a zrychluje odezvu programu na pomalých sítích, zejména při vzdáleném připojení přes internet. Detailní technické informace o této řadě serveru si můžete přečíst v příslušném dokumentu Release Notes.

Upozornění: podpora starší řady serveru Firebird 2.5 bude ukončena 30.6.2024. Naplánujte si prosím s předstihem do té doby přechod na Firebird řady 3.0, podle následujícího návodu.

Záměna serveru znamená odinstalování serveru Firebird 2.5 a instalaci nové verze Firebird 3.0, je spojena se zálohováním a obnovou všech databází. Přitom jsou všem uživatelům účetního programu také vygenerována nová přístupová hesla. Protože postup je v tomto případě složitější než u běžných aktualizací, řiďte se při něm, prosím, následujícími pokyny. U síťových instalací konzulujte postup s místním správcem sítě, zejména pokud k serverovému počítači nemáte přímý přístup, jedná o server na Linuxu, nebo databázový server Firebird používáte i s jinými aplikacemi. Pokud si vyměnujete databáze nebo jejich zálohy s dalšími uživateli programu MRP-K/S, je potřeba přechod na nový server domluvit a provést společně, jelikož databáze pořízené pod novou verzí serveru už nelze načíst ve starší verzi. V případě potíží čtěte také Řešení problémů při přechodu na databázový server Firebird 3.0.

 1. Zálohování dat všech firem a společné databáze

  Ověřte si, že databáze jednotlivých firem jsou aktualizované a funkční. Pro kontrolu můžete použít v seznamu firem funkci Správa - Výpis verzí firem (stavu aktualizace), všechny firmy by měly být aktuální. Poté v okně Údržba tlačítkem Údržba dat - Přenos databází - Hromadná záloha proveďte zálohu všech databází. Tento postup umístí zálohy všech firem do jednoho adresáře, odkud je lze později obnovit všechny najednou.

 2. Zálohování seznamu uživatelů

  Pokud v MRP-K/S používáte kromě správce MRPDBA také jiné uživatelské účty, přihlaste se jako správce databáze (SYSDBA) a v dialogu správy uživatelských účtů tlačítkem Export zazálohujte seznam uživatelů serveru.

 3. Odinstalování Firebirdu 2.5, instalace Firebirdu 3.0, případně nové verze MRP-K/S

  Na serverovém počítači spusťte instalační program MRP-K/S. Naleznete jej v podadresáři Install programu (obvykle C:\Program files (x86)\MRP\MRPKS\Install), případně můžete stáhnout aktuální verzi z našich internetových stránek v části Stažení - Plné verze a aktualizace. Zvolte podrobnou instalaci, v okně výběru komponent zaškrtněte položku Server Firebird a potvrďte následné okno s dotazem na instalaci nové verze serveru. Součástí instalace serverové části je i odinstalování serveru Firebird 2.5 a přidání nově instalovaného Firebirdu 3.0 do výjimek brány Windows (firewallu).

  Poznámka: pokud používáte serverovou část na systému Linux, řiďte se při instalaci serverové části v tomto bodě podle návodu uvedeného zde.

  Poznámka: pokud potřebujete kvůli jiným aplikacím na počítači zachovat současně i původní Firebird 2.5, postupujte při instalaci serveru podle zvláštních pokynů zde.

 4. Obnovení seznamu uživatelů serveru, nastavení hesel

  Pokud máte z bodu 2 pořízenou zálohu uživatelských účtů, přihlaste se do účetního programu jako správce databáze SYSDBA s výchozím heslem masterkey (na Linuxových serverech heslem zadaným během instalace) a tlačítkem Import načtěte uložený seznam uživatelů. Bude vypsán seznam přidaných uživatelů a náhodných přihlašovacích hesel, která jim byla vygenerována.

  Poznámka: pokud zálohu uživatelských účtů nemáte, existuje ještě možnost je načíst přímo z původní databáze hesel security2.fdb, která zůstává v instalačním adresáři serveru Firebird 2.5 i po jeho odinstalaci. Načtení lze provést tlačítkem Převod z FB2.5.

 5. Převedení nebo obnovení databází

  Zde jsou možné dva postupy. První, automatický, je možný v případech, kdy je program MRP-K/S nainstalován na stejném počítači jako databázový server Firebird. Druhý postup platí pro případy, kdy na serveru není účetní program nainstalován, nebo se jedná o server na Linuxu. Tento postup je rovněž vhodnější v situacích, kdy účetnictví obsahuje velké množství firem, případně rozsáhlých databází, jejichž opětovná záloha a obnova prováděná při automatickém převodu by celý postup zbytečně zdržovala.

  a) Automatický postup: Na serverovém počítači spusťte MRP-K/S, přihlaste se jako správce účetnictví (MRPDBA s výchozím heslem mrpdba) a nechte program převést databáze do formátu používaného serverem Firebird 3.0.

  b) Postup s ručním vymazáním obsahu datového adresáře a následnou obnovou všech databází ze zálohy: Na serverovém počítači přesuňte pryč kompletní obsah datového adresáře, tak aby tento adresář zůstal prázdný. (Datový adresář na serveru obsahuje databázové soubory všech firem, zjistíte jej v přihlašovacím okně programu MRP-K/S pod tlačítkem Umístění serveru v poli Adresář. Poznáte jej také podle přítomnosti souborů s názvem DATAxxxx.MRP, kde xxxx jsou čísla jednotlivých firem.) Přestože máte pořízené zálohy, soubory z adresáře nemažte, jen je přesuňte jinam, kde budou případně k dispozici jako další forma zálohy. Poté se přihlaste jako správce účetnictví (MRPDBA s výchozím heslem mrpdba), nechte program vytvořit novou prázdnou databázi první firmy a následně proveďte obnovu dat všech firem ze zálohy vytvořené v bodě 1, v okně Údržba tlačítkem Údržba dat - Přenos databází - Hromadná obnova.

 6. Upgrade databází

  Nyní již může správce účetnictví (MRPDBA) provést běžným způsobem závěrečnou aktualizaci databází, ke které program po přihlášení vyzve.

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku