Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
447   Datum:   16.11.2020
Otázka:Řešení problémů při přechodu na nový databázový server Firebird 3.0
 Odpověď:

Tento dokument obsahuje vysvětlení a řešení případných problémů, které mohou nastat při přechodu na novou verzi databázového serveru Firebird 3.0. Přechod na novou verzi serveru provádějte podle příslušných instrukcí.


Jakým způsobem se lze vrátit k serveru Firebird 2.5, pokud při převodu dat na Firebird 3.0 dochází k chybám ?

Příčina: Ještě před instalací nové verze serveru je vždy potřeba ověřit funkčnost databází všech firem evidovaných v účetním systému, jak je to popsáno v prvním kroku zmíněného návodu. Pokud tento krok přeskočíte a nefunkčnost databází se zjistí až během převodu dat po instalaci nové verze serveru, nelze přechod na Firebird 3.0 dokončit. V takovém případě je pak třeba se vrátit k Firebirdu 2.5 a v něm chyby nejprve opravit.

Řešení: Ze seznamu nainstalovaných aplikací ve Windows odinstalujte Firebird 3.0, poté ze stránek projektu Firebird stáhěte a nainstalujte zpět původní Firebird řady 2.5. Následně běžnými postupy v programu MRP-K/S chybějící nebo poškozené databáze firem obnovte ze záloh, případně smažte (když se jedná o staré, nepoužívané firmy). Přechod na Firebird 3.0 zopakujte až tehdy, když jsou databáze všech firem funkční, podle uvedeného návodu.


Jakým způsobem lze získat aktualizaci, když ji není možné spustit přímo z programu MRP-K/S ?

Příčina: Pokud program není možné z jakéhokoliv důvodu spustit (například po chybné instalaci), nelze využít možnosti automatického stažení aktualizace z databáze ani prostřednictvím aktualizačního manažera, tedy pomocí volby Aktualizace programu v menu Údržba.

Řešení: Instalační program aktuální verze MRP-K/S lze stáhnout přímo z našich webových stránek www.mrp.cz v části Stažení , Plné verze a aktualizace. Před stažením je nutné zadat Vaše ID a heslo, které jsou přiloženy v instrukcích s původní dodávkou programu MRP-K/S.


Při spuštění programu MRP-K/S se zobrazuje hlášení:

Verze serveru "WI-V3.0. ... Firebird 3.0" není podporována.
Nainstalujte prosím verzi serveru dodávanou s programem.

Příčina: Je nainstalována nová řada serveru Firebird 3.0, ale na počítači zůstala stará verze programu MRP-K/S, která tuto verzi ještě nepodporuje. Druhou možností je, že je na serveru sice nainstalován Firebird řady 3.0, ale ve verzi starší než 3.0.7.

Řešení: Spusťte znovu instalační program nové verze MRP-K/S na počítači, kde se toto hlášení objevuje. Zvolte instalaci klientské části, případně Server a klient bude na jednom počítači. Pokud je na serveru nainstalována verze serveru Firebird řady 3.0 starší než 3.0.7, je potřeba Firebird aktualizovat (odinstalovat jej a například z instalačního programu MRP-K/S nainstalovat jeho novější verzi).


Při spuštění programu MRP-K/S se zobrazuje hlášení:

connection rejected by remote interface
Připojení k serveru se nezdařilo. Server Firebird buď neběží, nebo se k němu nelze připojit.

Příčina: Stejná jako v předchozím případu, tedy je sice nainstalována nová verze serveru Firebird, ale na počítači zůstala stará verze programu MRP-K/S.

Řešení: Spusťte znovu instalační program nové verze MRP-K/S na počítači, kde se toto hlášení objevuje. Zvolte instalaci klientské části, případně Server a klient bude na jednom počítači.


Při spuštění programu MRP-K/S se zobrazuje hlášení:

Připojení k lokálnímu serveru se nezdařilo.
Server buď neběží, nebo není v lokálním režimu přístupný.
Ve druhém případě můžete zkusit připojení přes IP protokol s názvem serveru localhost.

Příčina: Toto hlášení může mít více příčin. Server Firebird není buď nainstalován vůbec, nebo nainstalován je ale neběží, případně je nainstalován a běží, ale jeho verze neodpovídá verzi požadované programem MRP-K/S. Hlášení se zobrazuje jen v lokálním režimu připojení, tedy v případě , že máte v přihlašovacím dialogu programu MRP-K/S pod tlačítkem Umístění serveru zvoleno umístění serveru Na tomto počítači. Pokud zde zvolíte umístění serveru Na jiném počítači a jako Název serveru (IP adresa) zadáte název localhost (což je název pro tentýž počítač), chybové hlášení se změní za jiné, konkrétnější (viz výše).

Řešení: Jak zjistit jestli server Firebird běží a jaká jeho verze je nainstalována, jak jej zastavit nebo spustit ?


Při spuštění programu MRP-K/S se zobrazuje hlášení:

Unable to complete network request to host "ipadresa".
Failed to establish a conncetion.
Připojení k serveru se nezdařilo. Server Firebird buď neběží, nebo se k němu nelze připojit.

Příčina: Na serverovém počítači není nainstalován server Firebird, případně tento server neběží, nebo není v bráně Windows (firewallu) serverového počítače povoleno připojení k serveru, takže se k němu nelze připojit z jiných počítačů v síti.

Řešení: Jak zjistit jestli server Firebird běží a jaká jeho verze je nainstalována, jak jej zastavit nebo spustit ?


Při spuštění programu MRP-K/S se zobrazuje hlášení s textem:

Install incomplete, please read the Compatibility chapter in the release notes for this version

Příčina: Instalace serveru Firebird 3.0 neproběhla správně, v souboru databáze uživatelů security3.fdb nebyl vytvořen nezbytný účet správce SYSDBA. Může to být způsobeno některými antivirovými programy, případně omezenými oprávněními přihlášeného uživatele Windows během instalace serveru Firebird.

Řešení: Nakopírujte na místo stávajícího security3.fdb do instalačního adresáře serveru Firebird 3.0 (tedy "Program Files\Firebird\Firebird_3_0") jiný, už s vytvořeným účtem správce SYSDBA a MRPDBA, který je ke stažení zde. Případně můžete server Firebird 3.0 odinstalovat, smazat soubor security3.fdb (zůstává v instalačním adresáři i po odinstalaci serveru) a instalaci serveru zkusit opakovat. Třetí možností je chybějící účet SYSDBA vytvořit manuálně z příkazové řádky postupem uvedeným v Release Notes.


Během instalace serverové části se zobrazí hlášení:

Stávající Firebird server je spuštěný.
Dříve, než budete pokračovat, musíte
    ukončit program či službu.
nebo také
Předinstalační kontrola nalezla existujicí Firebird či Interbase.

Příčina: Na počítači je nainstalována některá starší verze databázového serveru Firebird nebo Interbase. Tyto servery bez dodatečné konfigurace nemohou fungovat na jednom počítači současně s novým serverem, je tedy potřeba starší server nejprve odinstalovat a teprve poté instalovat aktuální verzi serveru Firebird. Existuje sice způsob jak na jednom počítači rozběhnout i více serverů současně, tento postup je ovšem určen jen pro odborníky, více informací zde.

Řešení: V ovládacích panelech spusťte panel Přidat nebo odebrat programy (Windows XP, 2000), nebo Programy a funkce (Windows 7, Windows 10). V seznamu nainstalovaných aplikací najděte všechny položky s názvem Firebird nebo Interbase, a tyto programy odinstalujte. Starší verze serverů není možné odinstalovat ve chvíli kdy běží, pokud tedy odinstalace z tohoto důvodu neproběhne (hlášení např.: Uninstall has detected an Interbase Server running on your computer. You must shut the server down before you can uninstall.), zastavte nejprve službu serveru Interbase nebo Firebird, jak je popsáno v části Jak zjistit jestli server Firebird běží a jaká jeho verze je nainstalována, jak jej zastavit nebo spustit ?. Pro server Interbase platí stejné instrukce, jen její služba se jmenuje InterBase server.


Po instalaci nového serveru se k programu nemohou přihlásit uživatelé, neplatí jejich původní přihlašovací hesla.

Příčina: Seznam přihlašovacích jmen a hesel je uložen ve zvláštní databázi příslušné k danému serveru, nový server tedy nezná uživatele serveru původního. Kontům správců SYSDBA a MRPDBA jsou po instalaci přidělena výchozí hesla.

Řešení: Postupujte podle pokynů k přechodu na nový server, kde je popsán způsob, jak uživatelská konta na nový server přenést. Uživatelům jsou přitom vygenerována nová hesla. Pokud máte malé množství uživatelských kont, můžete je také přidat jednotlivě, tedy přihlásit se jako správce databáze SYSDBA (výchozí heslo masterkey) a tlačítkem Přidat doplnit chybějící uživatelská konta.


Jak zjistit jestli server Firebird běží a jaká jeho verze je nainstalována, jak jej zastavit nebo spustit ?

Otevřete si okno služeb Windows (Ovládací panely Windows -> Nástroje pro správu -> Služby) a ve zobrazeném seznamu dvojklikem otevřete službu Firebird server. Objeví se okno služby, ve kterém je uveden její stav (Spuštěno nebo Zastaveno). Tlačítky Spustit a Zastavit pak lze tento stav měnit. Z cesty ke spustitelnému souboru můžete též vyčíst verzi serveru (Firebird 2.5 bývá obvykle nainstalován v podadresáři s názvem Firebird_2_5 a podobně Firebird 3.0 v podadresáři Firebird_3_0). V okně seznamu služeb může být přítomna také kontrolní služba Firebirdu s názvem Firebird Guardian, její stav ale v současných verzích Windows není pro funkci serveru podstatný.

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku