Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
448   Datum:   16.11.2020
Otázka:Současný provoz serverů Firebird 3.0 a Firebird 2.5 na jednom počítači
 Odpověď:

Současné verze Firebirdu již umožňují provozovat na jednom počítači více jeho verzí nebo instancí najednou. Každé z nich je ale potřeba nastavit jiné číslo TCP portu a název služby, pod kterou server běží.

Poznámka: Podobným postupem lze spustit i více serverů Firebird 3.0 na jednom počítači, pokud je například kvůli jiné aplikaci potřeba mít další server se speciální konfigurací. V takovém případě je ale nezbytné, aby oba servery byly buď 32-bitové, nebo oba 64-bitové, jelikož kombinace 32-bitového a 64-bitového serveru stejné verze na jednom počítači nefunguje spolehlivě a při současné práci může vést k zablokování obou serverů i na ně navázaných programů. Místo instalace ze spustitelného instalačního programu (bod 2 následujícího postupu) je v tomto případě potřeba druhý server rozbalit ze zip archivu, jelikož instalační program nedovoluje zvolit instalační adresář. Následně pak ručně nahraďte databázi uživatelů serveru security3.fdb tímto souborem, který již obsahuje inicializované účty správců.

Příklad postupu instalace serveru Firebird 3.0 na počítači, na kterém již běží starší server Firebird 2.5:
 1. Dočasně zastavte službu stávajícího serveru Firebird. Můžete tak učinit v seznamu služeb Windows (Ovládací panely - Systém a zabezpečení - Nástroje pro správu - Služby) výběrem položky Firebird server a kliknutím na tlačítko Zastavit.
 2. Spusťte instalační program serveru Firebird 3.0 (lze jej stáhnout například ze stránek projektu Firebird). Během instalace se zobrazí okno s upozorněním, že na počítači byla detekována starší verze serveru Firebird nebo Interbase, a že nový server bude sice nainstalován, ale nebude nakonfigurován a spuštěn. Tento dotaz na zastavení instalace stornujte tlačítkem Ne. Dále pokračujte v instalaci s výchozími volbami až do jejího dokončení.
 3. V adresáři nově nainstalovaného serveru (obvykle \Program Files\Firebird\Firebird_3_0) otevřete textový konfigurační soubor firebird.conf a najděte v něm položku RemoteServicePort. Tento řádek určuje, na jakém TCP portu bude služba Firebirdu očekávat spojení. Číslo portu musí být jiné, než jaké používá původní instalace serveru Firebird. Výchozí číslo portu bývá 3050, zde je tedy změňte např. na 3051 nebo libovolné jiné neobsazené číslo portu. Řádek nezapomeňte odkomentovat, tj. smazat na něm úvodní znak #. Pokud se ke staršímu serveru Firebird připojujete bez IP adresy přes lokální protokol, odkomentujte a změňte taktéž položku IpcName, například na FIREBIRD3.
 4. Ve stejném adresáři spusťte jako správce konzolové okno (příkazový řádek Windows) a v něm pak následující příkazy, které nainstalují službu serveru a zajistí, aby se spustila automaticky po každém restartu počítače. Vysvětlení parametrů můžete nalézt v souboru README.instsvc.txt v podadresáři doc serveru. Jako název služby je zde zvolen MrpksServer, můžete ovšem použít libovolný jiný název služby:
   instsvc install -name MrpksServer
   instsvc start -name MrpksServer
  
 5. Nyní můžete znovu spustit starší verzi Firebirdu zastavenou v bodě 1. V konzolovém okně pak můžete ověřit, že oba servery Firebird běží každý na svém čísle portu příkazem netstat -a:
  netstat -a
  
  Aktivní připojení
  
   Proto Místní adresa     Cizí adresa      Stav
   ...
   TCP  novakjan:3050     novakjan:0       NASLOUCHÁNÍ
   TCP  novakjan:3051     novakjan:0       NASLOUCHÁNÍ
   ...
  
  Místo čísla portu 3050 může být ve výpisu případně uveden název gds_db.
 6. Pokud budete chtít k tomuto serveru přistupovat i z jiných počítačů v síti, nezapomeňte jej přidat do výjimek brány Windows (Ovládací panely - Centrum zabezpečení - Brána firewall systému Windows - Výjimky, klikněte na Přidat program a nalistujte v instalačním adresáři Firebirdu 3.0 soubor firebird.exe).
 7. V přihlašovacím dialogu programu MRP-K/S zvolte umístění serveru Na jiném počítači a za jeho IP adresou uveďte lomítko následované číslem portu zvolené v bodě 3 pro Firebird 3.0, tedy např.:
   localhost/3051
  

Poznámka: Před odinstalováním serveru Firebird 3.0 nakonfigurovaného podle tohoto návodu je nejprve nutné ze systému následovně odstranit jeho služby (MrpksServer je název služby zvolený v bodě 4):

 instsvc stop -name MrpksServer
 instsvc remove -name MrpksServer

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku