Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
450   Datum:   7.1.2021
Otázka:Jak pracovat s uzávěrkami v maloobchodu?
 Odpověď:

Maloobchodní agenda pracuje s několika typy uzávěrek (sumarizací). Jsou to denní, měsíční a roční uzávěrka, grandtotal a denní sumarizace.
Následující popis platí od verze K/S 6.16.001 Seznam změn

Při uzávěrkách (denní, měsíční, roční) je uživatel vyzván k zadání data konce období uzávěrky. Je nabídnuto aktuální datum, s tím, že když ho potvrdí, tak se převezme i s aktuálním časem. V případě, že zadá jiné datum, větší než počátek období, tak se převezme s časem 23:59:59.

Například: Aktuálně je je 8.1.2021 9:00 a uživatel potvrdí nabízené datum 8.1.2021, tak se převezme 8.1.2021 9:00:00. ALE uživatel změní datum na 7.1.2021, tak se převezme 7.1.2021 23:59:59.

 • Denní uzávěrka - "dokladová"

  Tato uzávěrka se provádí nad archivem dokladů (Funkce/Archiv/Archiv dokladů). Jsou do ní zahrnuty i všechny hotovostní příjmy/výdaje do zadaného data (včetně!) bez přiřazení k uzávěrce (Funkce/Hotovost/Prohlížení historie - nevyplněný sloupec Pořadí uzávěrky).
  Při této uzávěrce se také při ukládání aktualizuje počáteční stav hotovosti (o hotovostní příjmy/výdaje a tržbu).
  Uzávěrka se provede za období OD poslední denní uzávěrky DO zadaného data uživatelem VČETNĚ (viz výše).

 • Měsíční uzávěrka

  Tato uzávěrka se provádí nad archivem uzávěrek (Funkce/Archiv/Archiv uzávěrek), nad denními uzávěrkami.
  Platí pravidlo, že od poslední denní uzávěrky nesmí být doklad (paragon) bez zařazení do denní uzávěrky a alespoň jedna denní uzávěrka. Je třeba věnovat pozornost datům uzávěrek (viz dále).
  Uzávěrka se provede za období OD poslední měsíční uzávěrky DO zadaného data uživatelem VČETNĚ (viz výše).

 • Roční uzávěrka

  Tato uzávěrka se provádí nad archivem uzávěrek (Funkce/Archiv/Archiv uzávěrek), nad měsíčními uzávěrkami.
  Platí pravidlo, že od poslední měsíční uzávěrky nesmí být žádná denní uzávěrka a alespoň jedna měsíční uzávěrka. Je třeba věnovat pozornost datům uzávěrek (viz dále).
  Uzávěrka se provede za období OD poslední roční uzávěrky DO zadaného data uživatelem VČETNĚ (viz výše).
  V případě, že se provádí roční uzávěrka poprvé, za datum poslední roční uzávěrky se dosadí 1.leden roku, na který je nastaveno Učetní datum. -> Otázky a odpovědi (Otázka č.451)

Tyto uzávěrky mají vzestupnou hiearchii: denní < měsíční < roční.
POZOR Je nutné dodržet stejnou hiearchii i v datech uzávěrek - aby datum poslední denní uzávěrky byl nejpozději datem, ke kterému se dělá měsiční. Stejně to je u měsíční - roční uzávěrka.

Například: Poslední denní uzávěrka je k datu 28.12.2020. Další doklady jsou vystavené až v dalším měsíci. V případě, že uživatel chce udělat měsíční uzávěrku, tak se postupuje takto. Nejdprve je třeba udělat měsíční uzávěrku, např. k 31.12.2020, až potom denní. Stejně se postupuje v případě roční uzávěrky. Nejprve měsíční uzávěrka a potom roční,např. k 31.12.2020, s tím, že datum měsíční musí být nepozději 31.12.2020.

 • Grandtotal

  Toto je zvláštní případ sumarizace. Aktualizuje se vždy automaticky při zaúčtování dokladu, tj při každém tisku paragonu. A nulování se provádí ručně ve Funkcích (Funkce/Další nastavení/Nulování grandtotálů) k aktuálnímu dni a času.

 • Denní sumarizace - "dokladová"

  Tato sumarizace (uzávěrka) je stejná jako Denní uzávěrka jen s rozdílem, že se neukládá do archivu uzávěrek a je VŽDY k aktuálnímu datu a času.


Pozn.: Uzávěrky pracují s datumem včetně času.

Seznam změn
Do verze 6.15.002 (včetně): Za datum konce období uzávěrky se automaticky dosazuje aktuální datum a čas!

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2020 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku