Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
463   Datum:   2.5.2022
Otázka:Struktura TXT dokumentu pro import z docházkového systému
 Odpověď:

Máte-li údaje o docházce zaměstnanců evidovány v docházkovém systému (dále jen DS), potom Vám tato funkce umožní jejich převedení do modulu Mzdy a personalistika.

Podmínkou je aby docházkový systém (DS):

 1. Poskytoval údaje již upravené a ořezané na skutečnou pracovní dobu (nikoliv pouze průchody vrátnicí).
 2. Měl kódy docházky členěny tak, aby bylo možné je spárovat s docházkovými položkami (např. hodiny práce přesčas nesmí být již zároveň obsaženy v celkovém Odpracováno).
 3. Umožňoval export potřebných údajů do textového souboru s pevnou délkou položky.
 4. Pro plně automatizovaný provoz v systému MRP-K/S: Soubor pro import docházky musí mít název ve formátu "ksidRRRRMM.txt", kde RRRR je rok a MM je měsíc s dvouciferným zápisem - např. tedy ksid202208.txt.

Význam některých parametrů importu:

 • Import denní docházky vyžaduje více vstupních údajů, po provedení vytvoří kromě denní docházky i součty.
 • Import součtů naimportuje pouze údaje nezbytné k výpočtu mezd (denní rozpis docházky nebude vyplněn).
 • Kódy v docházkovém systému konvertovat na čísla:
  1. Není-li zaškrtnuto, potom "007", " 7", "7 ", "7" jsou různé řetězce
  2. Je-li zaškrtnuto, potom jsou naopak všechny uvedené řetězce shodné. Tuto volbu můžete použít, pokud lze všechny kódy konvertovat na čísla. Potom se Vám zjednoduší nastavení vazeb položek z DS na položky Mezd a personalistiky a snížíte pravděpodobnost chyby v zadání.

Číselník položek docházky

Výchozí položky pro import docházky v systému MRP-K/S

Definice struktury a obsah souboru:

 • Nadefinujte strukturu importní věty Jak?
 • Ve spodním okně vidíte obsah importovaného souboru. Umístění definice struktury nad obsahem souboru Vám zjednoduší její zadání a kontrolu.

Význam tlačítek:

Import Zahájí import docházky. Nejprve pouze načte údaje z importního souboru a nabídne k nahlédnutí. Dále provede potřebnou kontrolu, doplnění dat, napárování docházkových položek a opět náhled. Teprve potom můžete odsouhlasit a provést zápis dat do evidence docházky. Zobrazované náhledy využijete zejména při ladění importu před jeho prvním provedením.
Otevřít/Vybrat soub. Umožní výběr jiného importního souboru.
Nastavení* Zejména před prvním nasazením nebo při změně v doch. systému je třeba spárovat docházkové položky s odpovídajícími kódy v DS. Např. je-li pod kódem "05" v DS vedena dovolená, potom v dialogu "Kódy pro import docházky" zvolte Přidat, vyberte položku Dovolená a doplňte kód "05". (P programu MRP-K/S je třeba provést nastavení tabulky v Nastavení > Mzdy > Docházka > Seznamy > Kódy importu docházky.)

* - Tlačítko Nastavení se v programu MRP-K/S nenachází přímo v okně importu docházky, nýbrž nadřazené v agendě Mzdy.

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku