Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
465   Datum:   9.5.2022
Otázka:Základní nastavení importu docházky z docházkového systému
 Odpověď:

Nejdříve je třeba se rozhodnout, který typ importního souboru budete chtít využívat:

XML
výhoda: má širší možnosti (lze importovat jak docházku, tak mzdové položky jako např. prémie či stravenky)
nevýhoda: nepodporují jej všechny docházkové systémy (na rozšíření tohoto formátu mezi docházkovými systémy pracujeme)
TXT
výhoda: je kompatibilní (téměř) se všemi docházkovými systémy + lze zachovat strukturu při přechodu z vizuální verze mezd
nevýhoda: má omezenější možnosti než XML import

Struktura názvu importovaného souboru by měla mít tvar "ksidRRRRMM.xml" (příp. "ksidRRRRMM.txt", dle nastavení), kde RRRR je rok a MM je měsíc s dvouciferným zápisem - např. tedy ksid202208.xml.


Následně je potřebné provézt základní nastavení:

Nastavení importu doch.
 1. Základní nastavení:
  A) - obecné nastavení
  • Složka pro import: Nastavte cestu ke složce z níž budou načítány importní soubory.
  • Podložka pro tuto firmu (při označeném poli Spravuji více firem): Pokud budete importovat docházku do více firem, je třeba zvolit speciální podsložku pro každou firmu.
  • Typ souboru: Základní nastavení typu importu (viz výše).
  • Tolerance pro příchod: Při překročení této hranice vůči plánu směn bude uživatel upozorněn o pozdním příchodu zaměstnance.
  • Práci vždy párovat na prac. kal.: Pokud docházkový systém nezaokrouhluje časy příchodů a odchodů, je vhodné označit toto pole pro zachování měsíčního fondu.
  B) - pouze pro TXT import
  • Typ importu: Denní docházka se importuje běžně do docházky v agendě mzdy, Měsíční součty se importují pouze do mzdových položek (samotné mzdy) bez evidence rozpisu docházky.
  • Struktura importní věty a Převádět kódy na čísla - více informací v otázce Struktura TXT dokumentu
 2. Kódy importu docházky - Přednastavený číselník pro docházkové položky, kde si v případě potřeby může uživatel vytvořit/editovat vlastní páry položek:

  Číslo položky z docházkového systému => Číslo mzdové položky z MRP-K/S


Další související odkazy:

Jak postupovat při importu docházky?

Struktura XML dokumentu pro import z docházkového systému

Struktura TXT dokumentu pro import z docházkového systému

Jak nastavit strukturu TXT souboru pro import docházky?

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku