Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
462   Datum:   7.4.2022
Otázka:Struktura XML dokumentu pro import z docházkového systému
 Odpověď:

1. Import docházky do MRP-K/S

Pro účely importu docházky z XML souboru do účetního systém MRP-K/S je možno využít soubor ve formátu xml verze 1.0. Import docházky je schopen pracovat pouze s těmi XML dokumenty, u kterých byla dodržena struktura uzlů, jak je uvedeno v této dokumentaci.

2. Struktura xml souboru

MRP-K/S pracuje v kódové stránce Windows-1250. Přestože je tedy xml zpravidla kódováno v UTF-8, dokument by neměl obsahovat znaky, které se v kódování Windows-1250 nevyskytují.

 • <MRPKSImDoc> - Kořenový element, obsahující informace o období v elementech:
  • <Rok> - ve formátu RRRR
  • <Mesic> - ve formátu MM
 • <Zamestnanec> - Element s informaci o zaměstnanci, musí obsahovat následující dva povinné potomky:
  • <OsobniCislo> - Toto osobní číslo se musí shodovat s údaji v personalistice systému MRP-K/S.
  • <Dochazka> - Element, do kterého je možno vkládat záznamy o docházce. Data pro import je možno vkládat do elementu <Zaznam>, který je potomkem elementu <Dochazka>.
  • <MzdovePolozky> - Element, do kterého je možno vkládat záznamy mzdových položek. Tento element není povinný.
 • <Zaznam> - Element musí obsahovat následující:
  • <Zacatek> - Element s informací o datu a čase ve formátu XS DateTime. Jedná se o datum a čas začátku činnosti.
  • <Polozka> - Element s atributy IDPol a Hodnota:
   • IDPol - je identifikátor docházkové položky v docházkovém systému. Tento identifikátor se nemusí shodovat se Mzdovým čísleníkem programu MRP-K/S, jelikož pro import lze použít převodní tabulku.
   • Hodnota - je hodnota položky, program zaokrouhluje na 3 desetinná místa. Desetinná místa jsou oddělená čárkou (ASCII #44).

3. Název souboru

XML soubor pro import docházky musí mít název ve formátu "ksidRRRRMM.xml", kde RRRR je rok a MM je měsíc s dvouciferným zápisem - např. tedy ksid202208.xml.

4. Příklad xml souboru

Ukázkový XML soubor

5. Číselník položek docházky

Výchozí položky pro import docházky v systému MRP-K/S

6. Import Mzdových položek

Import mzdových položek je k dispozici pouze v případě importu z XML.

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku