Odpovědi na často kladené otázky
         

Číslo otázky:
466   Datum:   9.5.2022
Otázka:Jak postupovat při importu docházky?
 Odpověď:

Pozn.: Nejdříve je potřeba program nastavit - více informací zde.

 1. Ve mzdách je k dispozici jak hromadný import Pro všechny zobr. poměry > Import z docházkového systému, tak import pro jednotlivé zaměstnance Docházka > Funkce > Import z doch. systému (jeden zaměstnanec). Po spuštění jedné z těchto funkcí by měl program načíst importní soubor z přednastavené složky a následně vypsat protokol s případnými chybami či upozorněními:
 2. Protokol importu
 3. Po zavření protokolu se ukáže okno se samotným importem, v němž je možno řešit případné problémy:
 4. Hlavní okno importu

  Pozn.: V tuto chvíli ještě docházka není zapsána! Je pouze přepřipravena k zápisu (po případném vyřešení chyb - viz dále)

  I. Nejdříve je potřeba vyřešit všechny případné chyby - některé lze řešit pomocí tlačítka Řešení chyb, jiné je potřeba vyřešit v nastavení či přímo v docházkovém systému. Obvykle při správném nastavení by žádné chyby nastat neměly a tlačítko je neaktivní.

  II. Po vyřešení chyb je potřeba postupně zapsat všechny nemoci/dávky pomocí tlačítka Zápis nemocí. Tuto operaci lze dělat postupně, dávky se skutečně již zapisují do příslušné tabulky Pr. neschop. a dávky NP ve mzdách a lze tedy mezi zapisováním jednotlivých dávek okno s importem docházky zavřít a následně se k zápisu dalších nemocí vrátit. Tlačítko je neaktivní v případě, že ještě nebyly vyřešeny všechny chyby anebo již neexistují žádné nezapsané dávky.

  Pozn.: Řešení chyb lze také editovat samostatně pro jednotlivé řádky dvojitým kliknutím na řádek, nicméně toto lze provézt až po hromadném nastavení řešení chyb.

 5. Zapsat: Tato operace je nevratná a provede skutečný zápis dat docházky do databáze programu. Je k dispozici pouze v případě vyřešení všech chyb a zapsání všech dávek.

Pozn.: Vedle popisku Zobrazeno lze pomocí rozbalovacího menu přepnout mezi zobrazením zápisu docházky a zápisem mzdových položek (kam také spadá "Sumární import z TXT souboru").

* Berte prosím v potaz, že otázka a odpověď mohou být úzce svázané s verzí programu aktuální v době zveřejnění odpovědi.

Související otázky najdete ve skupinách: Přeskočit odkazy pro navigaci

© 2022 MRP-Informatics, spol. s r.o.                                         MRP na Slovensku